Samagra Shiksha, Maharashtra
      The Government of India Mission (Secondary Education)
Head Office  

Maharashtra Prathmik Shikshan Parishad,
Jawahar Bal Bhavan,
Netaji Subhash Marg,
Charni Road (West),
Mumbai,40004.
Email:rmsamaharashtra@gmail.com
Phone:022-23639302/03/05

Sub Office  

Maharashtra Rajya Pariksha Parishad,
17,Ambedkar Road,
Camp,Pune.
Email:rmsapune1@gmail.com
Phone:020-26055953